Vad är polyuretan?

Fördelen med polyuretan är att det är ett så flexibelt material. Det går att skapa produkter som är mjuka likväl som hårda, i skummaterial likväl som massiva. Exempelvis går det att producera uretanplast som är känt för dess förmåga att det nöts extremt lite och ska stå emot stark värme. Men det ingår även i olika golvlacksmedel och vissa bussningar.

Tillverkning av polyuretan

Polyuretan kommer från en reaktion som sker mellan diisocyanat samt polyol. När reaktionen är klar mellan dessa skapas detta flexibla ämne som sedan kan formas utifrån behov. Det går exempelvis att göra det mjukt eller hårt osv. Det som avgör slutproduktens egenskaper beror på vad man kombinerar för ämne. Eftersom polyuretaner ingår i samma kemiska familj så kan man säga att det är samma material i en surfingbräda som i en skummadrass. Däremot kan man tillföra olika varianter av dessa två ämnena för att därigenom få helt olika resultat.

Prisfråga

En stor fördel med att tillverka polyuretaner är priset. Det är förhållandevis billigt och detta inte minst tack vare flexibiliteten att skapa olika egenskaper på slutprodukten. Ett företag som arbetar med att tillverka ämnet kan alltså ha kunder från en mängd olika branscher. Jämförs detta ämne med andra ämnen som har liknande egenskaper och hållbarhet, är det mycket konkurrensmässigt rent prismässigt att utföra tillverkning i polyuretan.

Polyuretan inom textilindustrin och verkstad

Materialet kan som nämnts användas till en rad olika produkter. Men den är även vanligt förekommande inom textilindustrin. Detta eftersom det kan göra olika beläggningar på textilmaterial. Vilken egenskap som denna beläggning ska ha beror även på hur sammansättningen ser ut. Det kan exempelvis handla om att skapa en imitation av läder, skapa motståndskraft mot smuts eller flamsäkra.

Det finns även företag som valt att använda polyuretan för att skapa vattenavvisande beläggningar på skor och textilier. Detta har i vissa fall kallats koagulerad polyuretan utifrån hur ämnet reagerar i kontakt med vatten. En del tillverkning av polyuretan handlar om att skapa material anpassat för verkstadsindustrin. Detta exempelvis med vibrationsisolering. Man kan isolera enstaka maskiner, hela rum eller delar där extra ljudisolering är viktigt. Generellt är alltså användningsområdet mycket brett vilket även gör att tillverkare av polyuretan kan skapa flexibla produkter helt anpassade efter kundens behov.