Vad är polyuretan?

Polyuretan (PUR) är ett plastmaterial av typen polymerer. Det är mycket flexibelt och anpassningsbart. Av polyuretan går det att framställa produkter som är mjuka eller hårda, i skummaterial eller i massivt material. Exempelvis går det att producera uretanplast som är känt för dess förmåga att det nöts extremt lite och ska stå emot stark värme. Polyuretan används även bland annat som isolering, i lack, bussningar och lim.

Så används polyuretan

Polyuretan PUR används inom ett stort antal områden, bland annat:

 • Isolering: Byggisolering, isolering i kylskåp och frysar. Finns även som spray.
 • Hjul: Industrihjul, hårda hjul för truckar, bandvagnshjul, linhjul, kölrulle m.m.
 • Blandare till betongindustrin: Betongblandare, plantblandare och frifallsbrytare.
 • Dämpare: Ljuddämpare i skrottransporter, kajskydd eller coilskydd m.m.
 • Lim: 1- och 2-komponentform. Har låg ytspänning och kan väta plastmaterial bra. Det finns även trälim som innehåller polyuretan, t.ex. Cascol.
 • Lack, ytbeläggningar och färg
 • Bildelar:ex. bussningar Volvo 240, Volvo V70 och Saab 9-5
 • Stoppning i möbler
 • Madrasser
 • Träpaneler
 • Husdelar: Takbalk, taklist m.m.
 • Skosulor
 • Kläder och regnkläder

En stor fördel med att tillverka polyuretaner är priset. Det är ett förhållandevis billigt material. Ett företag som arbetar med att tillverka ämnet kan alltså ha kunder från en mängd olika branscher. Jämförs detta ämne med andra ämnen som har liknande egenskaper och hållbarhet, är det mycket konkurrensmässigt rent prismässigt med tillverkning i polyuretan.

Var kan man köpa polyuretan? Det beror på vilken typ du ska köpa. Det finns både tillverkare och återförsäljare som har ett stort antal olika polyuretanprodukter. Polyuretanlim, lack, vissa rullar och komponenter hittar du hos återförsäljare som t.ex. Biltema och Bauhaus.

Gul truck med polyuretanhjul
Polyuretan används bland annat till hjul i truckar.

Från textilindustri till verkstad

Materialet kan som nämnts användas till en rad olika produkter. Men den är även vanligt förekommande inom textilindustrin. Detta eftersom ämnet fungerar som olika beläggningar på textilmaterial. Vilken egenskap som denna beläggning ska ha beror även på hur sammansättningen ser ut. Det kan exempelvis handla om att skapa en imitation av läder, skapa motståndskraft mot smuts eller flamsäkra textilierna.

Det finns även företag som valt att använda polyuretan för att skapa vattenavvisande beläggningar på skor och textilier. Detta har i vissa fall kallats koagulerad polyuretan utifrån hur ämnet reagerar i kontakt med vatten. En stor del av tillverkningen av polyuretan handlar om att skapa material anpassat för verkstadsindustrin. Det används bland annat som vibrationsisolering. Man kan isolera enstaka maskiner, hela rum eller delar där extra ljudisolering är viktigt. Generellt är alltså användningsområdet mycket brett vilket även gör att tillverkare av polyuretan kan skapa flexibla produkter helt anpassade efter kundens behov.

Polyuretan inom industrin

Industrin är en stor användare av polyuretanprodukter. Tack vare att materialet är så pass anpassningsbart är också antalet användningsområden mycket stort. Den höga hållbarheten gör polyuretan fördelaktigt att användas i industriella miljöer med hög belastning.

Valsar

Valsar används inom bland annat pappersindustri, tryckerier och i kulblästermaskiner. De används även inom träindustrin för att sprida lim på en yta. Valsar av polyuretan har fördelen att de håller mycket länge vilket ger stora ekonomiska fördelar.

Genom att spåra valsarna kan de ges särskilda egenskaper vid indragning av exempelvis papper. För att undvika statisk elektricitet går det att bestryka valsarna med ett antistatiskt lager.

Trumling och polering

Trumlare används för att förvandla ojämna stenar och grus så att de blir jämnare och mjukare i kanterna. Det är således en form av stenslipning. Det finns trumlare i alla tänkbara storlekar från någon decimeter stora till upp till stora trumlingskar för stenindustrin.

Problemet med trumling är att stenarna ger upphov till en mycket hög bullernivå. Därför används ofta polyuretan i form av en beläggning på trummans insida. När stenarna slår mot polyuretanet låter det mycket mindre än då de slår direkt mot metalltrumman. Dessutom minskar vibrationerna vilket gör att trumlaren håller längre.

Formgjutna produkter

Ett av de vanligaste sätten att tillverka produkter av polyuretan är genom formgjutning. När man formgjuter polyuretan tillverkar man först en gjutform. Denna tillverkningsmetod lämpar sig från mycket små och lätta komponenter till stora och tunga polyuretandelar på hundratals kilo.

Exempel på formgjutna produkter av polyuretan:

 • Hjul
 • Inmatningsrullar
 • Avskrapare
 • Bottensilar
 • Membran
 • Betongformar

Polyuretanhjul

Polyuretanhjul har fördelen att de har en mycket lång hållbarhet. Därför är de vanliga inom industrin. Där används polyuretanhjul bland annat på truckar, som drivhjul och som linhjul. De kan till och med användas som bandvagnskuggar.

Betongblandare

Polyuretan går att använda som infodring i betongblandare. Det finns flera fördelar med denna typ av infodring. Bullret minskar, livslängden ökar och betongen bränner inte fast lika lätt. Dessutom är det lättare att göra rent betongblandare med polyuretaninfodring.

Dämpare och skydd

Polyuretan kan vara antingen hårt eller mjukt. Oavsett hårdhetsgrad kan det användas som stötdämpare i ett flertal olika sammanhang. Det är till exempel vanligt med polyuretan som kajdämpare. En kajdämpare är en bit material som skyddar båtens skrov från kajen och omvänt. Inom industrin används dämpare och skydd i olika sammanhang, bland annat för att dämpa vibrationer från maskiner och utrustning.

Polyuretan isolering

Polyuretan är ett utmärkt isolermedel. Det används ofta i sammanhang där det finns höga krav på god isolering men begränsat med utrymme. Lambda-värdet är runt 0,023 vilket är att betrakta som högt.

Polyuretan spray isolering har dessutom egenskapen att vara fuktisolerande. Den vanligaste appliceringen av polyuretan när man isolerar är genom sprutisolering.

Sprutisolering med polyuretan kräver nästan inget förarbete. Materialet möglar inte och det går att måla över lätt. Det passar särskilt bra i miljöer med hög luftfuktighet. Till exempel används det för att värmeisolera golv och husgrunder. Det kan även användas i väggar och tak.

Det är vanligt med sprutisolering med polyuretan i exempelvis garage, källare, vind, industrier, lagerlokaler och lantbruk. Denna typ av isolering lämpar sig även för fartyg.

Polyuretan lack

Polyuretan lack ger ytor en hög glans och är dessutom vattenbeständigt. Den klarar av att stå emot både solljus och kemikalier bra. Därför används denna typ av lack på ytor som utsätts för stort slitage. Blandexemplen hittar vi trappsteg och däck. Du kan även använda polyuretanlack för träytor som t.ex. trägolv, bardiskar och möbler.

Polyuretan bussningar

Inom bilsporten används polyuretan bussningar som ett alternativ till vanliga gummibussningar. De ger högre respons och bättre prestanda. Dessutom ökar livslängden på bussningarna.

Det går att använda bussningar av olika hårdhetsgrad beroende på vilket förhållande mellan prestanda och komfort man vill ha. En hårdare bussning kan ge bättre prestanda och respons men på bekostnad av komforten och vice ver

Tillverkning av polyuretan

Polyuretan framställs genom så kallad polyaddition. Det är en sammanslagning av:

 • Diisocyanater eller polyisocyanater och
 • Difunktionell eller polyfunktionell alkohol – långkedjiga polyoler samt
 • Kedjeförlängare

Dessa tre kallas för startmaterial. Resultatet är något som kallas för blocksampolymer. De plaster som kan bildas av detta material delas in i fyra kategorier:

 • Mirkocellulär uretanelastomer: Elastiskt och töjbart.
 • Solid uretanelastomer: Hårt men töjbart material.
 • Styvt polyuretanskum: Isolering, styvt material.
 • Uretanhärdplast: Hårt men samtidigt flexibelt.

Polyuretan är ett mycket tacksamt material att jobba med eftersom det kan formas utifrån olika behov. Det går exempelvis att göra det mjukt eller hårt, flexibelt eller styvt. Det som avgör slutproduktens egenskaper beror på vad man kombinerar för ämnen.

Eftersom polyuretaner ingår i samma kemiska familj så kan man grovt förenklat säga att det är samma material i en surfingbräda som i en skummadrass. Man kan tillföra olika varianter av de ämnen som ingår i mixen för att få helt olika resultat.