Installera solpaneler på huset

Det är inte någon hemlighet att vi som nation kämpar för att förbättra energianvändningen. Fokus på att utveckla alternativa energikällor är någonting som varit uppe för dialog i många år. Därtill har man på EU-nivå beslutat om strikta mål som skall uppnås. Att ersätta all fossil energi samt kärnenergi med miljövänlig produktion verkar komplicerat för den som räknar grundligt. Vad man dock som privatperson kan göra är att installera solceller! Beroende på var i landet man bor kan man minimera sin energipåverkan. Att installera solpaneler på Gotland är någonting som visat sig gynnsamt. Här finns tillräckligt med sol för att en familj skall kunna skära ner sina elinköp till nästan ingenting! Genom att allt fler privatpersoner väljer att minimera sina inköp av el och istället producerar energi via förnybara källor, kan man också minska belastningen på den energikonsumtion som finns nationellt. Effekten är att vi snabbare kan realisera de mål som finns för ett bättre Sverige med förnybar energi som basproduktion.

Får man installera solpaneler på Gotland?

Det är ett tudelat resonemang när det kommer till bygglov och tillstånd för att ha solpaneler på Gotland. I regel går det utmärkt, men det finns också områden där man har viss begränsning. Undantag från lättnaderna som avser solpaneler gäller inte i kulturellt viktiga områden. Därför är det snudd på omöjligt att få tillstånd att täcka huset med solpaneler om man befinner sig i Visby. Stora delar av staden har strikta begränsningar för vad man får göra.

Gutesol installerar solpaneler på Gotland och erbjuder hjälp med såväl projektering som inköp.

Gotland är en unik plats på många sätt och skillnaderna mot fastlandet är påtagliga. Bland annat vad gäller energiproduktion. Den kabel som går till fastlandet är inte tillräcklig för att hantera för stora spänningar. Om man har solpaneler som alstrar mer energi än vad man gör av med, kan man inte mata ut överskottet till gemensamt nät. Detta för att man inte skall överbelasta strukturen. Som privatperson kan man installera solpaneler, men det är viktigt att man inte producerar mer än man förbrukar. Att ligga något under gränsen är därför att föredra. Det har varit heta debatter om ifall ledningen skall förstärkas ytterligare, men dessa planer är inte aktiva i stunden. Innan man installerar solpaneler kan man därför titta på hur man kommer att förbruka energi i framtiden. EN tilläggsisolering kan innebära att man får ett överskott. I förlängningen blir man då inte en mikroproducent utan en kommersiell aktör.