Anlita en bygglovskonsult när du ska ansöka om bygglov

Vill du uppföra en byggnad som kräver bygglov? Eller har du tänkt göra någon annan slags byggnation som har krav på ett sådant tillstånd? Då gör du bäst i att anlita en bygglovskonsult som har stor erfarenhet av att ansöka om bygglov. De kan nämligen hjälpa dig att ta fram bygglovshandlingar som är fackmannamässiga. Det innebär i slutändan att du förbättrar dina möjligheter att få ett positivt besked på din bygglovsansökan.

För som du kanske känner till är det en ganska omfattande och komplicerad process att ansöka om ett bygglov. Detta då du behöver flera olika ritningar som allesammans ska följa Plan- och bygglagen. Det räcker nämligen inte med en planritning utan du behöver även fasadritningar, en sektionsritning samt en situationsplan.

Därför bör du anlita en bygglovskonsult

Anledningarna till varför du bör välja att anlita en bygglovskonsult är flera:

 • Hög beviljandegrad
  Dessa konsulter är specialister på bygglov och vet precis vad som krävs för att få en bygglovsansökan beviljad. Det innebär att de kan optimera ansökan och därmed även dina möjligheter till ett positivt besked. Många svenskar tar hjälp av bygglovskonsulter just eftersom de generellt sett har en hög beviljandegrad på sina inskickade ansökningar.
 • Bygglovsritningarna blir fackmannamässigt utförda
  Detta är förstås en fördel som kuggar i den egenskap som vi just har nämnt. Men det faktum att bygglovskonsulter tar fram bygglovsritningar som är just fackmannamässigt utförda är såklart en faktor som bidrar till deras höga beviljandegrad.
 • Kostnadseffektiv lösning
  Du kanske trodde att det kostar skjortan att anlita en bygglovskonsult? Så är dock inte fallet – i själva verket kan det snarare visa sig vara en väldigt kostnadseffektiv lösning. Detta gäller inte minst om du väljer någon av de aktörer som kan erbjuda ett bra pris på sina tjänster.
 • Få hjälp oavsett var i Sverige du bor
  Det finns ingen anledning att anlita en lokal aktör, såvida du inte har en upparbetad kontakt med en sådan. I annat fall har du nämligen mycket att tjäna på att ta hjälp av någon av de bygglovskonsulter som verkar nationellt. Dessa kan hjälpa dig med din bygglovsritning alldeles oavsett i vilken svensk kommun du bor i.