Stockholm: Vad innebär projektledning vid stambyte?

Eftersom stambyte är ett omfattande projekt är det väldigt få fastighetsägare som har den kompetens som krävs för att upphandla och jämföra offerter samt projektleda hela arbetet. Istället anlitas något av de företag i Stockholm som erbjuder just dessa tjänster.

Tjänster vid stambyte – Exempel från företag i Stockholm

Ett av de företag i Stockholm som arbetar med projektledning, upphandling och slutbesiktning anger en rad olika tjänster på företagets hemsida. Exempelvis följande:

 • Statusbesiktning
  Statusbesiktning innebär att utbildad personal kontrollerar stammarnas kvalité och utifrån detta avgörs vilka eventuella åtgärder som behöver ske. Statusbesiktning är även första steget inför ett stambyte eftersom det är grunden till kommande offertunderlag.
 • Finansieringslösningar
  De allra flesta fastighetsägare behöver låna kapital inför ett stambyte. Beroende på fastighetsägarens juridiska struktur, exempelvis aktiebolag eller bostadsrättsförening, kan olika finansieringslösningar erbjudas. Även detta är något som en projektledare kan hjälpa till med.
 • Offertförfrågan
  Projektledarna kan även sammanställa detaljerade offertunderlag (delvis grundade på statusbesiktningen) och be om offert från flera olika företag i Stockholm som utför stambyte. Genom att använda korrekta underlag kommer offerterna lättare kunna ställas mot varandra samtidigt som fastighetsägaren exakt får det som efterfrågas gällande behov.
 • Bygglov och byggansökan
  Projektet kan innebära att bygglovsansökan behöver ske – men det behöver inte vara så. Vid eventuella frågor kan Stockholm Stad kontaktas. Men även detta arbete kan läggas på projektledaren och dess team. De undersöker om det krävs bygglov och fyller i eventuella ansökningar till detta.
 • KA
  KA står för kontrollansvarig. Vid varje större byggnation behöver det finnas en KA. Det kan vara byggherren, fastighetsägaren eller projektledaren. Eftersom projektledaren har hela översikten är det även lämpligt att de blir KA.
 • Kvalitetssäkrar under arbetets gång
  Det är inte projektledaren (företaget som utför projektledning) som genomför stambytet. Detta ligger istället på det upphandlade företaget. Däremot kommer projektledaren att följa upp arbetets gång och säkerställa att alla moment sker på ett korrekt sätt. Genom att de genomför kontroller löpande kan arbetet fortlöpa smidigt med bibehållen kontroll.
 • Slutbesiktning
  Ett stambyte, eller en relining, är inte helt klar förrän en slutbesiktning har genomförts. En besiktning som klarlägger att arbetet har genomförts på ett korrekt sätt och att inte några tecken på felaktigheter kan hittas. Detta filmas med mikrokameror och själva filmen besiktas av en besiktningsman och sedan kan filmen behållas av fastighetsägaren.