Priserna på fritidshus ökar stadigt

De svenska fritidshuspriserna tros fortsätta stiga under det innevarande året. SBAB:s årliga undersökning visar att hela 68% tror att priserna på fritidshus kommer fortsätta stiga. Blott 14% tror på fallande priser och 18% menar att de tror att priserna kommer stå stilla. Närmare sju av tio tror alltså på en fortsatt prisökning på fritidsboenden.

Ungefär en tredjedel av de tillfrågade (29%) uppger att de skulle vilja köpa ett fritidshus men inte har råd att göra detta. Under det gångna året ökade fritidshuspriserna i Sverige med i genomsnitt 12,6%. Det av pandemin präglade året 2020 har uppenbarligen visat på värdet av att äga ett fritidsboende och att kunna dra sig undan.

Mer en en tredjedel av de tillfrågade (33%) hävdar att deras syn på svenska fritidshus har blivit mer positiv under den senaste tiden. 23% anger att pandemin har lett till ett förändrat resmönster och att detta är grunden till deras mer positiva syn. 10% menar istället att de har influerats i positiv riktning av vänner eller bekanta som har ett fritidsboende.

Populärt med fritidshus på Gotland

Gotland är återigen den mest populära platsen att äga fritidshus bland oss svenskar. Övriga placeringar på listan varierar något från år till år, men åtminstone sedan 2018 har Gotland varit förstahandsalternativet.

Enligt SBAB:s fritidshusundersökning 2021 är dessa de mest populära platserna att ha fritidshus 2021:

  • Gotland
  • Stockholms skärgård
  • Öland
  • Bohuslän
  • Österlen

Viktigt med bredbandsuppkoppling

När de tillfrågade får frågan om vilka egenskaper som är viktiga för ett fritidshus ser svaren ut ungefär som tidigare. Man anger att det är viktigt att stugan är moderniserad och har ett fungerande avlopp, indraget vatten och el. En punkt har dock fått en betydligt högre betydelse än tidigare: tillgången till en bredbandsuppkoppling.

Detta förklaras med att man numera inte längre använder sitt fritidshus enbart för att koppla av i. I och med pandemin har det blivit allt viktigare att kunna arbeta på distans och då är en stabil och bra bredbandsuppkoppling en förutsättning. När du ser över dina möjligheter att köpa ett nyckelfärdigt fritidsboende bör du med andra ord även ha möjligheterna till bredbandsuppkoppling i åtanke.