Sammankopplad rökdetektor

Sammankopplad rökdetektor

Bland dagens utrustning för säkerhet mot brand, finns ett brett utbud produkter att välja bland. De flesta av dessa har funnits sedan tidigare i någon form, även om det kommit en rad förbättringar och uppdaterade alternativ över tid. En rökdetektor har generellt varit standard i många år och förespråkas regelbundet av sakkunniga. Detta är ett första redskap i att upptäcka brand eller brandrisk. Därefter kommer produkter som skall hjälpa till att avhjälpa den situation som uppkommit. Oavsett om det gäller någonting som pyr i brödrosten eller en brand i ljusstaken, behöver man vara snabb för att det inte skall sprida sig med ödesdigra konsekvenser. I och med att den rökdetektor man skaffat kan upptäcka rök även när man själv inte gjort detta, innebär dyrbara sekunder under vilka man kan hitta kasta en våt filt över elden alternativt ta fram en brandsläckare. Väljer man att ha en brandsläckare bör man också fundera över vad för sort man använder till vilken eld. Skumsläckare och kolsyresläckare har olika verkan i olika situationer.

En för alla alla för en

Dagens rökdetektor är smartare än de tidigare alternativen på så vis att den varnar övriga brandvarnare. Vad det handlar om är att det inte bara är den brandvarnare som upptäckt rök som avger oljud. Så fort en rökdetektor i huset känner av rök i någon form, sätter alla brandvarnare igång. Detta gör att man snabbare kan uppfatta vad som sker och agera utifrån detta. Bor man på stor yta kan man ha problem att höra en rökdetektor som sätter igång. Naturligtvis är det också svårt att upptäcka starkt ljus om man är i en gäststuga eller annan byggnad. Här kan ett system med sammankopplade rökdetektorer göra stor skillnad och snabbt bidra till att man kan stoppa vad som hänt.

Som ett komplement till ett larmsystem i hemmet kan man dessutom omedelbart få kontakt med räddningspersonal som kan komma till platsen. De får direkt information om vad som händer och kan förbereda arbetet i syfte att drastiskt minska potentiella effekter av brand en som inträffat. Skulle någon annan del av hemlarmet starta skickas istället väktare.

Här finns information om vilken rökdetektor som går att förbättra hemlarmet med via säkerhetsföretag.