Sköta fastigheter i tätbebyggda områden

Snörökning & Vinterunderhåll

Att sköta fastigheter är någonting som kräver en hel del engagemang. Varje dag kan någonting inträffa och i allmänhet händer saker och ting när ingen kan ta tag i det hela. För fastighetsägare som hyr ut bostäder är det ett mycket känsligt läge i och med att hyresavtalen kan komma med en rad ansvarsområden och tid för hantering. Har man dessutom sin fastighet inne i stan, är det långt ifrån sällan man har ett ansvar gentemot grannfastigheter. Fastighetsskötsel är en bransch som har blivit allt större i och med det stora antalet fastighetsägare och bostadsrättsföreningar. Som extern aktör kan man därför komma in och hjälpa till med hanteringen av hus som någon annan äger.

Vinterskötsel

När man vintertid skall rå om ett hus är det viktigt att man har full inblick i vilka ansvar som gäller. Skulle en fotgängare bli träffad av snömassor som kanar ut från åsen, är man som ägare ansvarig då man inte skött om snöröjningen på rätt sätt. Det är inte för inte som man därför är noga med att ha allt ifrån flaggvakter till säkerhetslinor när man tar ner snö och is från taken. Vissa av de företag som jobbar med fastighetsskötsel i Stockholm tar över ansvaret för de fastigheter de sköter. Detta innebär att man som kund kan räkna med att någon annan bevakar vad som behöver göras, för att sedan utföra jobbet. I dessa fall har man själv inte något ansvar för brister i fastighetsskötseln utan allt detta går vidare till de entreprenörer man anlitat för att hantera det hela. Självfallet ska man anlita en fastighetsskötare som tar sin arbete med stort ansvar och vet hur man ser till att arbetet blir gjort, därför många väljer EMJ Service för att underhålla sina fastigheter i Stockholm.

Är man i färd med att skaffa en första fastighet inne i stan, kan man behöva tänka igenom vilka kostnader och samarbeten som behöver ordnas för att erbjuda en trygg och bra fastighetsdrift. Dels kan man lägga ut stora delar av underhållet, men man behöver dessutom ha kontakt med rörmokare och elektriker som kan komma med kort varsel om det skulle bli läckage eller strömavbrott i huset. Med rätt samarbeten är fastighetsdrift relativt enkelt och man kan fokusera på sin huvudverksamhet istället.