Måla detaljer och mindre byggnader

Nu har du kanske utfört en ommålning i en färg du tycker om utifrån smak, tycke, nyans och miljö. Då kan det vara dags att tänka på dekorationsmålning och hur detaljer såsom vindskivor och fönster ska se ut samt andra byggnader på tomten som exempelvis garage, lekstuga och staket ska ha för färg. Det finns givetvis inga generella rekommendationer eller riktlinjer, utan varje husägare gör som man vill och önskar. Vill man restaurera och jobba med dekorationsmålning för att återskapa, är det vissa saker man kan bära i tanken.

Hur dekorationsmålning framhäver detaljer

Mindre byggnader på tomten som garage, lusthus eller friggebodar bör målas antingen likadana som färgen på huset, mörkare eller faluröda. Det finns en svensk tradition som har gjort att färgen på bostadshuset är en ljusare och dyrare färgvariant medan uthus och bodar har målats faluröda. Detta visar att bostadshuset är det viktigaste huset medan uthuset eller boden kommer i andra hand. Detta kan vara en god idé att göra, eller att måla likadan färg på tomtens alla byggnader. På så vis blir det mer enhetligt och du visar att alla byggnader då hör samman. Det kan dock eventuellt i vissa ögon upplevas som lite tråkigt, beroende på vilken färg du har valt. Det kan exempelvis vara häftigt att istället måla en byggnad, till exempel ett lusthus, i en färg som skiljer ut från mängden och från fasadfärgen, för att på så sätt ge uppmärksamheten till denna byggnad.

Genom att måla fasaden i en mörk färg och måla till exempel dörrar och fönster i en ljus färg, skapar du en kontrast där den ljusa färgen sticker ut. Till exempel har vindskivorna ofta en annan färg, och det kan vara viktigt att denna fungerar i harmoni med fasadfärgen. Om du ska måla staket eller plank, kan det också vara snyggt att måla de i en mörk eller vit färg eller ha det likadant som på bostadshuset. Vitt är ju dock en färg som sticker ut och syns mer tydligt än en mörk färg, och ett tips är då att staketet är av en trevlig modell.