Stambyte, hur ofta måste det ske?

Danixo är ett Stockholmsbaserat företag som genomför stambyten och stamrenoveringar. Företaget grundades 2003 och via deras hemsida finns ett stort antal artiklar kring stambytesprocessen. En vanlig fråga som företaget får är ”Stambyte, hur ofta måste det ske?” och i en artikel ger de ett så tydligt svar som går att ge på denna fråga.

Stambyte – Hur ofta?

Det är inte helt lätt att svara på frågan – Stambyte hur ofta? Normalt kommer ett stambyte att genomföras 30 till 60 år efter att fastigheten byggdes upp. Det är ett brett spann utifrån att det är flera olika faktorer som påverkar när det behöver ske. Som med andra renoveringar handlar det om att ombyggnation behöver ske när skador är för stora för att laga på plats.

Tätskiktens livslängd – 30 år

Orsaken att 30 år ofta nämns som ett intervall för stambyte är framförallt för att ytskikten i badrum generellt har denna livslängd. När dessa byts finns en stor fördel att även byta stammarna.

En renovering – istället för två
Vid ett stambyte behöver ytskiktet rivas bort. Detsamma om ytskiktet behöver bytas för att det är för gammalt. Att göra dessa två renoveringar vid samma tillfälle har alltså en stor fördel.

30 år – nu börjar stammarna bli dåliga
Stammar kan hålla längre än 30 år men ett riktmärke är denna ålder. Eftersom det ändå börjar närma sig renovering finns en stor fördel att undersöka stammarnas kvalité och eventuellt genomför en renovering.

Stambyte – Hur vet jag när det måste ske?

Danixo är mycket tydlig med att det kan variera kraftigt mellan olika fastigheter gällande när stambytet behöver genomföras. I princip kan två fastigheter som står bredvid varandra (som är byggda samma år) ha helt olika behov. Den ena fastigheten kanske måste renoveras ett år – den andra kan vänta 10 år.

Ta hjälp av sakkunnig
Att undersöka stammarna på egen hand och utifrån det avgöra när byte/renovering behöver ske är omöjligt. Skriv ner frågor kring renoveringen och kontakta en konsult som kan komma för att undersöka stammarna och ge svar på frågorna.

  • Stambyte, hur ofta behöver vi göra det?
  • Alternativ, kan relining användas som ett billigare alternativ?
  • Underhåll, hur ser vi till att stamrenoveringen kan skjutas upp?

Som med alla större renoveringsprojekt är det alltid viktigt att låta en sakkunnig undersöka och ge sin professionella bedömning. Stambyte – hur ofta? Det beror alltså på flera faktorer.