Trädfällning i Uppsala – tryggt och professionellt

Oavsett om du behöver hjälp med att avverka skog eller om du endast är i behov av trädfällning i Uppsala som gäller ett enstaka träd på trädgården, är det viktigt att ta hjälp av professionella trädfällare. Det finns en rad olika parametrar som ska stämma för att man ska kunna fälla träd på ett säkert sätt. Experter vet exakt hur de ska räkna ut vinden, själva fallet och om trädet behöver kapas i flera etapper. Saknar man kunskap, erfarenhet och har rätt verktyg finns det stor risk att trädet faller över egendom, som hus eller bilar. Detta är särskilt viktigt att tänka på om träd ska fällas i tätbebyggt område, som i ett villaområde.

Fördel med att anlita trädfällning i Uppsala

Eftersom många träd innebär en mer komplicerad fällning är det viktigt att alltid använda dig av en professionell firma inom just trädfällning i Uppsala. Anledningen är att dessa företag har både utbildning och erfarenhet i bagaget samt är fullt försäkrade om något skulle inträffa. En del högre träd måste fällas sektionsvis, detta innebär att en person klättrar upp i trädet och kapar det bit för bit. Detta är ingenting man som privatperson bör prova på eftersom arbetet innebär stora risker utan kompetens. När en professionell firma inom trädfällning i Uppsala ska fälla träd följer de alltid en noggrann plan, den ser ungefär ut så här:

  • Först identifieras fallriktningen, detta sker genom att man mäter ut avstånd till omkringliggande hus och elledningar.
  • Man ser över trädets form, vissa stammar har vuxit snett vilket kan innebära att trädkronan är snedvuxen. Om så är fallet blir fallriktningen åt den del av trädet som är tyngst.
  • Trädfällningen sker genom att man arbetar åt sidan och riktar själva skäret så djupt som möjligt.
  • Man sågar och hugger riktskäret så långt ner det är möjligt och även så djupt i trädstammen det går, detta för att bestämma den fallriktning man vill ha.
  • Man skär riktskäret som en triangel som man sedan tar bort.

Eftersom varje träd innebär olika utmaningar är det aldrig en bra idé att utföra jobbet själv, om du inte besitter kompetensen förstås. Det finns nämligen en hel del risker med trädfällning i Uppsala, som att man råkar stå kvar vid sågningsplatsen. Detta är farligt eftersom du står i ett riskområde om trädet inte faller som du tänkt. Vissa träd är dessutom hårdare eller mjukare, då behöver man använda olika typer av utrustning. Ibland används motorsåg och ibland behöver man gå in med yxa. Om du tänker fälla träd på egen hand är det viktigt att du vet exakt hur du ska göra. Kom även ihåg att fälla trädet under rätt väderförhållande, helst när det är så vindstilla som möjligt.