Vad ingår egentligen i en kontorsstädning?

En kontorsstädning kan se ut på många olika sätt, beroende på hur kontoret ser ut. Många kontor är dock tillräckligt likna varandra för att de allra flesta firmor ska ha ett standardavtal som de jobbar efter. I den här artikeln tittar på vi på hur de olika städfirmornas standardavtal ser ut. Vi har slumpvist valt tre olika firmor som erbjuder kontorsstädning – två från Stockholm och en från Malmö.

Inga företagsnamn nämns då syftet endast är att ge en överblick över vad som erbjuds när en firma anlitas för kontorsstädning. 

Första firman

Den första firman är baserad i Stockholm och har ett standardavtal utlagt på sin hemsida. Här kan man tydligt läsa vad som ingår, bland annat:

 • Dammtorkning av alla tillgängliga fria ytor
 • Våttorkning
 • Dammsugning
 • Påfyllning av toalettpapper
 • Sophämtning

Det här gäller för samtliga rum som kontoret kan tänkas ha. Utöver det erbjuder den här firman i Stockholm även en rad kompletterande tjänster, bland annat:

 • Polering av stengolv enligt särskild metod
 • Storstädning
 • Fönsterputs
 • Leverans av förbrukningsmaterial.

De allra mesta av det som ingår erbjuder de flesta städfirmor. Polering av stengolv är dock något som kanske är lite ovanligare att se.

Andra firman

Den andra firman vi tittar på, som även den är baserad i Stockholm, erbjuder en rad olika typer av städningar för företag. Deras tjänster är indelade i sex kategorier:

 • Veckostädning
 • Storstädning
 • Fönsterputs
 • Trappstädning
 • Varjedagsstädning
 • Städning av sportanläggningar

Precis som den första firman i Stockholm vi tittar på ingår även fönsterputs här. Något som skiljer sig lite är att de även erbjuder trappstädning. Säkerligen kan de flesta städfirmor ordna detta på förfrågan, men här är det tydligt utmarkerat.

Tredje firman

Den tredje firman, som har sin bas i Malmö, har något mindre information än de två i Stockholm. Under fliken ”kontorsstädning” hittar man en del information om hur städningen går till. Bland annat skriver de att de kan anlitas en gång i månaden, en gång om dagen eller en dag i veckan. Firman är helt enkelt flexibel med städningen.

Det som ingår i kontorsstädningen är i princip samma som den första firman. Något som skiljer dem åt är att det här företaget tydligt markerar ut att de även tar bort fläckar på lister, dörrar och speglar.

Kontorsstädning är en av många företagstjänster som du kan få hjälp med som gör det enklare för dig att hålla ordning på kontoret vilket ökar trivseln och produktiviteten.