5 skäl att skaffa en kompostbehållare till trädgården

Att kompostera är förstås inget nytt. Du har hört talas om fenomenet tidigare och vet förmodligen att det är något som du bör göra. Men vad är egentligen en kompost och varför bör du skaffa en kompostbehållare till din trädgård? Läs vidare så ger vi dig svaren på dessa relevanta frågor!

Så kan en kompostbehållare gynna dig på flera olika sätt

Kompost är ett samlingsbegrepp för organisk materia som har förmultnat och kan användas som jordförbättringsmedel. Många svenska trädgårdar har redan en kompostbehållare. Om din trädgård saknar en sådan idag bör du skaffa en eftersom den:

  • Gör jorden mer näringsrik. Kompostjorden från din trädgård kan användas för att öka jordens mullhalt. Hushållskomposten kan dessutom tillföra jorden ytterligare näring. När du placerar din kompostjord ovanpå den befintliga jorden tillförs den viktiga näringsämnen. Dessa används för att växter ska kunna växa upp ur jorden.
  • Tillför jorden värdefulla organismer. I en kompost finns mikroorganismer såsom bakterier, svamp m.m. Dessa fyller en viktig funktion då de ser till att bryta ner organisk materia. Organismerna är värdefulla då de påskyndar komposteringen och dessutom motverkar vissa växtsjukdomar.
  • Minskar mängden avfall på soptippen. En vanlig missuppfattning är att organisk materia helt enkelt bryts ner när den anländer till soptippen. Så är förvisso fallet, men processen är betydligt mer långsam än vad många tror. Dessutom går de näringsämnen som produceras i processen till spillo. Detta kan du förhindra genom att skaffa en kompostbehållare och sköta komposteringen i din trädgård istället för på soptippen.
  • Är bra för miljön. Det kostar ingenting att kompostera. Dessutom är det betydligt bättre för miljön än vad alternativen är. När du har alldeles egen kompostjord att använda slipper du till exempel förlita dig på massproducerade gödningsmedel och kemikalier.
  • Låter dig återvinna hushålls- och trädgårdsavfall. Genom att kompostera kan du inte sällan minska avfallet i din soptunna med uppemot en tredjedel. Detta gör stor skillnad när du ser på saken ur ett långsiktigt perspektiv. Till exempel krävs inte lika många sopsäckar eller att du tar ut soporna lika ofta som tidigare.

Det finns med andra ord inte mycket att fundera på!