Effektiv uppvärmning i bostaden

När man tittar efter ny bostad finns det vissa faktorer som brukar fånga spekulantens uppmärksamhet. En av dessa handlar om vilken typ av uppvärmning det rör sig om. Det kan ha stor påverkan på kostnaden för uppvärmning under året. Direktverkande el är mycket vanligt i svenska hem samtidigt som bergvärme och vattenburen värme har blivit allt vanligare. När det gäller element i fastigheter som inte har vattenburen värme rör det sig vanligtvis om två olika varianter. Dels el element och dels oljefyllda motsvarigheter till dessa. Vad man föredrar är ytterst individuellt. Här kommer vi att titta på några av de fördelar som finns med dessa båda olika.

El eller oljefyllt

Det finns vissa uppenbara fördelar med el element och det handlar framförallt om att man kan ha en mer eller mindre exakt styrning av temperaturen. Det finns även möjlighet att koppla in dessa för så kallad smart styrning. På så vis kan man med lätthet reglera temperaturen i fastigheten utan att gå omkring och justera varje enhet för sig. Tanken om att utveckla smarta hem är helt i linje med detta och man kan räkna med att antalet lösningar blir fler ju längre tiden går. Dagens el element är av hög kvalitet och följer alla de riktlinjer som läggs ut.

Oljefyllda element använder vanligtvis en elektrisk termostat för att man skall kunna reglera värmen snabbt och enkelt. På så vis är dessa båda ganska lika varandra. Dock är det oljefyllda alternativet bättre om man bor på en plats där man kan råka ut för strömavbrott regelbundet. I och med att oljan värms upp, håller dessa element värmen en tid efter det att man slutat tillföra el. Någonting som kan vara bra att ha i åtanke beroende på hur och var man skall använda sitt element.

Alla element som går att flytta har många användningsområden. Oavsett om man behöver extravärme för att värma upp ett gästrum, eller om man skall höja temperaturen i verkstaden för att kunna måla även vintertid, kan dessa komma till stor användning. Man kan dock välja ett bra element som ger riktigt mycket effekt. Hur man väljer och vad som väger tyngst går dock inte att säga. Här finns en hel del bra element för såväl villor som fritidsstugor. Har man ett element i reserv kan man alltid värma upp de rum som kylts ner.