Elarbeten – vad får du göra själv?

Som privatperson så ska man vara försiktig när det kommer till elinstallationer. I de allra flesta fall är det bra att anlita en elektriker i Helsingborg. Men det finns vissa saker som du får utföra på egen hand. Det utan att ha så kallad elbehörighet. Dessa saker får du göra själv:

  • Byta trasiga proppar så väl som återställa automatsäkring som löst ut.
  • Byta glödlampor.
  • Montera skarvsladdar.
  • Reparera eller byta ut delar som finns i trasiga skarvsladdar så väl som apparatsladdar.
  • Byta fast installerade strömbrytare så väl som vägguttag om dessa är max på 16 ampere.
  • Ansluta och byta ut fast ansluta ljusarmaturer om dessa finns i torra ej brandfarliga utrymmen i bostaden.

Dessa arbeten ska endast göras av en elinstallatör:

  • Utförande av fasta installationer.
  • Installera golvvärme och värmekabel.
  • Byta ojordat vägguttag mot ett som är jordat.
  • Förläggning av kabel i mark.

Vad du får göra hemma själv med el

Vid allt arbete med alla former av el så gäller det att ha rätt kunskaper och att du är försiktig. Många av de elarbeten som behöver göras ska göras av en elinstallatör som har rätt behörigheter och utbildning. Du som privatperson får, om du har kunskap om det, göra vissa saker själv. Om du äger eller nyttjar en fastighet så är det ditt ansvar att elen är installerad på korrekt sätt samt att alla elektriska anordningar som används är hela och används rätt. Om du är det minsta besvärad med att göra något med el på egen hand så är det bättre att begära hjälp av en elektriker. Du ska aldrig chansa eftersom det kan få riktigt svåra konsekvenser.

Stäng alltid av strömmen

Det spelar ingen roll vad det är för slags elarbete du ska göra, du bör alltid stänga av elströmmen innan du börjar. Är det en apparat du ska jobba med, dra ur stickkontakten. Om elarbetet rör fast installation som vägguttag, armatur eller strömbrytare så är det bra att antingen ta ut proppen eller slå av själva huvudströmbrytaren. Du bör även kontrollera att elen verkligen är avstängd samt att du försäkrar dig om att ingen slår på den under tiden du arbetar. Om du inte känner dig bekväm med att jobba med el på egen hand, låt bli. Då är det bättre att låta en person som har de rätta kunskaperna hjälpa dig. Du kan anlita en elektriker för alla sorters elarbeten, även de du får göra på egen hand.