Kan stambyte höja hyran?

Kan ett stambyte innebära en högre hyra i en hyresfastighet eller månadsavgift i en bostadsrättsförening? Både ja och nej.

Stambyte innebär omfattande arbete som i korthet innebär att alla ledningar byts ut i en fastighet. Ett företag i Stockholm anger att man kan räkna med en kostnad per lägenhet på 200 – 300 000 kr. En stor avgift som måste läggas ut och som kan påverka hyran – eller?

Stambyte i hyreshus

Hyresgästföreningen skriver på deras hemsida att en hyreshöjning (utöver årlig höjning) enbart får ske vid om standarden påverkats. Om enbart ett stambyte sker kan alltså inte fastighetsägaren höja hyran. Detta förutsatt att inga andra renoveringar genomförts och att badrummet återställts till exakt samma skick som tidigare. Orsaken är att stambyte räknas som underhåll.

Däremot är det mycket vanligt att fastighetsägaren passar på att göra andra renoveringar i samband med stambytet. Detta för att rusta upp lägenheterna på flera plan och utnyttja tiden då hantverkarna ändå är på plats.

Om en hyreshöjning sker efter dessa renoveringar är det alltså helt okej. Det finns inte någon gräns för hur mycket hyran får höjas. Men det finns alltid en regel att den ska vara skälig i förhållande till marknadsvärde och standard.

Det finns flera exempel från Stockholm där fastighetsägarna har gjort stambyte och andra renoveringar och höjt hyran så mycket att vissa blivit tvungna att flytta. Ibland har det dragits till hyresnämnden men det är helt klart en otydlig gräns hur mycket en renovering kan påverka hyran.

Stambyte i bostadsrätt

Det är medlemmarna som gemensamt driver bostadsrättsföreningen och även behöver hantera dess ekonomi. När ett stambyte genomförs behöver detta finansieras vilket generellt sker med ett större lån. Därmed påverkas även månadsavgiften eftersom föreningen måste få in pengarna som krävs för ränta och amortering. Här finns inget krav på standardhöjning för att avgiften ska få höjas. Istället är det styrelsen som räknar ut hur stor del av kostnaden som måste bäras av varje medlem/lägenhet.

I artikeln ”Var femte bostadsrättsförening i länet lever farligt” påvisar tidningen Mitt i Stockholm att var femte bostadsrättsförening har en alldeles för låg månadsavgift. Detta utifrån att man inte skulle klara av en normal räntehöjning. De som bor i en av dessa föreningar kan alltså få en betydligt höjd månadsavgift vid ett stambyte eftersom föreningarna behöver låna stora belopp och vara fullt belånad.