Ett stambyte är en oundviklig underhållsåtgärd

Ett stambyte är en underhållsåtgärd som främst är förknippad med större fastigheter med många hyreslägenheter. Detta är dock inte de enda fastigheter där denna åtgärd behöver göras. Den utförs regelbundet även i villor, radhuslängor, bostadsrätter och dylikt. Även i företagsfastigheter av olika slag behöver rören bytas ut med jämna mellanrum.

Som tur är behöver fastighetsägaren dock inte utföra denna åtgärd särskilt ofta. I vissa fall kan det räcka med att det görs en enda gång under den tid som han eller hon äger fastigheten. Stammarna behöver nämligen bytas väldigt sällan, ungefär var 40:e till var 60:e år. Det betyder alltså att resultatet av ett stambyte varar en väldigt lång tid. Detta förutsätter dock att inget oförutsett inträffar som gör att stammarna behöver bytas tidigare än så.

Vad är ett stambyte och hur går det till?

Många som aldrig har varit med om ett byte av stammarna undrar vad det är. Här berättar vi därför vad ett stambyte är och även hur det går till.

Denna underhållsåtgärd går ut på att byta avloppsstammarna i en fastighet. Det är dessa rör som ser till att vatten forslas till och från en fastighet. I de allra flesta fall behöver även golvet avlägsnas i de lägenheter där stammarna byts. Detta för att man ska komma åt rören ifråga. Som du säkert förstår är det ett ganska omfattande projekt. Som tur är behöver det dock inte utföras särskilt ofta.

Ett typiskt stambyte går vanligtvis till på följande sätt:

  • Först rivs badrummet i de lägenheter där åtgärden utförs. Badkar, toalettstol, handfat och annan inredning rivs först ut. Även ytskiktet såsom kakel och klinkers rivs. Detta görs för att frilägga stammarna och rören.
  • Rören och stammarna byts ut. I samma veva kopplas alla rör i byggnaden samman till ett enda stort nätverk.
  • Badrummen byggs upp på nytt. I det sista skedet sker en total återuppbyggnad i de badrum (och i vissa fall kök) som har omfattats av arbetet. Allt återställs och badrummen ifråga blir helt och hållet nyrenoverade. Ibland återanvänds den gamla inredningen men ofta installeras istället ny sådan.