Hantverkarlöner och elektrikerlön

Hantverkarlöner och elektrikerlön

Hantverkare och specifik elektriker fortsätter att vara efterfrågade yrken i vårt samhälle. Hantverkarlöner och elektrikern speglar denna utveckling och om du har yrkeserfarenhet och är skicklig kan du räkna med en god löneutveckling.

Är du intresserad av hantverkarlöner? En hantverkare kan tjäna ganska olika beroende på lite olika faktorer. För det första så spelar din ålder stor roll. Ju yngre du är desto mindre erfaren är du troligtvis och desto längre kommer en hantverkarlön därmed bli. Yrkeserfarenhet och ålder är alltså två faktorer som påverkar hantverkarlöner mycket. Sedan ser lönenivåerna lite olika ut beroende på var i Sverige du bor och vilket företag du arbetar för påverkar även. Många hantverkare driver egen verksamhet och det har även stor inverkan på hantverkarlöner generellt. Även kön samt hur bra du är på att förhandla fram en bra lön är saker som spelar roll för hantverkarlöner i Sverige. Att vara en god förhandlar är något du kan träna dig på, börja med att läsa på lite om hur du kan förhandla fram en bättre lön.

Elektrikerlön

En elektrikerlön hör hemma inom gruppen hantverkarlöner. Så mycket tjänar en elektriker vilket beror på vilken typ av elektriker som du är. Det finns olika typer av elektriker, installationselektriker, serviceelektriker, industrielektriker och svagströmselektriker. När det gäller en elektrikerlön spelar självfallet faktorerna vid nämnde ovan in, erfarenhet samt ålder och så vidare, och det spelar även roll om du arbetar privat eller inom offentlig sektor. En elektrikerlön inom privat sektor hamnar enligt allastudier.se på en medellön om 32 800 kronor. Inom offentlig sektor är siffran något lägre, 32 300 kronor. De flesta hantverkaryrken har goda förutsättningar för att ha gott om arbete och framtiden ser ljus ut. Detta handlar om att det ständigt byggs nytt och hantverkare är generellt efterfrågade. Skickliga elektriker är efterfrågade även de och lönebilden reflekterar såklart efterfrågan. Du som är intresserad av att bli elektriker kan räkna med en god utveckling när det gäller din elektrikerlön. Inom många hantverkaryrken har man ett så kallat lärlingssystem. Som lärling inom elektrikeryrket kan du räkna med en lärlingslön som börjar på omkring 14000 och slutar på omkring 17000 under perioden du certifieras.