Innebörd av konstruktionsritningar

Innebörd av konstruktionsritningar

Konstruktionsritningar är ett främmande begrepp för de flesta som inte arbetar inom byggbranschen. En konstruktionsritning behövs nämligen i olika byggsammanhang, bland annat för att få bygglov. De som skapar konstruktionsritningar är oftast ingenjörer eller konstruktörer. Utan kunskap är det omöjligt att få fram en konstruktionsritning då denna är en mycket detaljerad ritning av ett existerande eller nytt bygge. Ofta ska dessa dokument skickas in till kommun för att få tillstånd att bygga och därför är det viktigt att ritningen blivit utförd på korrekt sätt redan från början.

Innebörd av konstruktionsritningar

En konstruktionsritning kan se olika ut beroende på byggnadens komplexitet. Gemensamma för dem alla är dock att de ska innehålla information om de olika byggdelarna såsom vilket material de är gjorda av. Dimensionerna på dessa ska vara tydligt utmärkta med instruktioner om hur de ska monteras ihop. Mindre detaljer såsom skruvars storlek ska också inkluderas. Ju tydligare och detaljerad konstruktionsritning, desto bättre bör resultatet bli. En felaktig eller icke existerande ritning kan alltså resultera i felaktigt bygge och därmed stor fara.

Om företaget Bygglovstjänst

Bygglovstjänst är ett företag som erbjuder bland annat konstruktionsritningar. Företagets vision är att förenkla processen för den som behöver bygglov. Detta görs genom tio kompetenta projektledare, ingenjörer och arkitekter som arbetar mot samma mål. I dagsläget har företaget utfört arbeten över hela landet med över 100 nöjda kunder som resultat. Detta är för både den privata och statliga sektorn. Företaget har sitt säte i Hammarby-Sjöstad i Stockholm men då arbetet sker över nätet finns det inga begränsningar på var i landet arbetet kan utföras. 

Konstruktionsritningar till olika ändamål

Det finns en rad olika situationer där en konstruktionsritning är till stor hjälp, eller direkt nödvändig. Detta gäller i samtliga situationer;

  • Tekniskt samråd
  • Få offert
  • Som instruktion för bygge, så kallad “bygghandling”
  • Ekonomiskt underlag

Kommuner kan kräva underlag för det bygge som ska genomföras. Då behövs en konstruktionsritning för att bevisa att nationella och internationella regler har följts. I ett tekniskt samråd har den som vill genomföra bygget ett ansvar att lägga fram en sådan ritning. För att få en ordentlig offert från byggföretag behövs också en konstruktionsritning. Ju tydligare den är desto mer exakt bör offerten bli. En ritning kan också få statusen “bygghandling” och fungerar då som en instruktiv handling där byggaren kan följa utförandet. En väl utförd ritning fungerar dessutom som ett ekonomiskt underlag och tar hänsyn till projektets tillåtna kostnad. När den är professionellt utförd ska alltså materialanvändningen ha anpassats till den önskade slutkostnaden.