Obligatoriskt med energideklaration i svenska fastigheter

Om du äger en fastighet i Sverige är du sannolikt redan bekant med det viktiga dokument som vi kommer att prata om i denna artikel. Detta gäller inte minst om fastigheten i fråga är byggd efter den 1 januari 2006. Vi syftar naturligtvis på den energideklaration som numera är obligatorisk. Det finns ju ett krav på att en sådan ska finnas för alla nya byggnader i vårt land, och den visar hur energieffektiv en byggnad är.

Därför är en energideklaration ett viktigt dokument

Byggnadens energideklaration är ett viktigt dokument då den hjälper dig som fastighetsägare att fatta välgrundade beslut. Med dokumentet som utgångspunkt kan du nämligen fatta viktiga beslut om sådant som rör energikostnader och olika sätt att effektivisera energiförbrukningen i fastigheten. Den avslöjar nämligen hur mycket energi fastigheten förbrukar och vilken potential det finns när det kommer till energieffektiviseringar.

Av dessa skäl är detta ett viktigt dokument som uppmuntrar såväl fastighetsägare som hyresvärdar och hyresgäster att samarbeta kring energiförbrukningen.

4 saker som du behöver känna till om detta

När det kommer till det här med energideklaration finns det vissa saker som är viktiga att tänka på:

  • Dokumentet behöver förnyas var tionde år. Dokumentet är giltigt i tio år från utfärdandet. Detta innebär att det behöver förnyas med tio års mellanrum. Ansvaret för att säkerställa att det finns ett giltigt dokument ligger på fastighetsägaren.
  • Syftet är att främja en effektiv energianvändning. Syftet med att deklarera energianvändningen är obligatoriskt sedan 2006. Syftet med det hela är att främja en mer effektiv energianvändning samt att säkerställa att inomhusklimatet i svenska byggnader är bra.
  • Fastigheten inspekteras av en certifierad expert. Processen att få fram detta dokument innefattar att en inspektion utförs av en certifierad expert. Det tar vanligtvis en till tre timmar att utföra en sådan inspektion. Den exakta tidsåtgången varierar utifrån fastighetens storlek och komplexitet. Experten samlar under denna tid in den data som krävs och gör sin inspektion på plats. Som ägare kan du själv välja huruvida du önskar närvara vid inspektionen eller ej.
  • Fastighetsägaren behöver förbereda inför inspektionen. Innan en inspektion görs behöver du som fastighetsägare förbereda vissa dokument och viss information åt experten. Detta gäller bland annat detaljer kring energianvändning, när den senaste obligatoriska ventilationskontrollen utfördes samt ett protokoll för radonmätning.