Relining eller stambyte – vilket bör man välja?

Står du inför valet mellan relining eller stambyte? Det är inte alltid lätt att välja mellan dessa bägge alternativ. Här ska vi dela med oss av några riktlinjer och försöka förklara hur du bör resonera! Att avloppen behöver renoveras förr eller senare är tyvärr oundvikligt. Det kan finnas flera olika skäl till att en avloppsrenovering hamnar på tapeten. Till exempel kan man ha upptäckt att antalet vattenskador från badrum eller rör i fastigheten ökar. Oavsett anledning ställs man då inför valet mellan relining eller stambyte.

Hur lång tid det går mellan varven varierar en hel del mellan olika fastigheter. En bra tumregel är dock att det brukar vara dags för en avloppsrenovering ungefär 40-60 år från det att fastigheten har byggts. Då har man möjlighet att välja mellan ett stambyte eller en rörinfodring (relining). Nedan kikar vi närmare på när det är mest lämpligt att välja det ena alternativet framför det andra.

Då är det lämpligast med relining eller stambyte

Det finns förstås för- och nackdelar med bägge dessa alternativ. Det ena behöver inte heller utesluta det andra. I själva verket kan relining ofta vara ett bra komplement till ett stambyte. Men det kan inte rakt av ersätta ett byte av stammarna i alla lägen. När du väljer mellan relining eller stambyte behöver du därför väga in fördelarna med de båda alternativen.

Dessa är de viktigaste fördelarna med en relining:

  • Det går fortare, smidigare och är billigare att göra en relining än att byta stammarna.
  • En rörinfodring har mindre inverkan på de boendes vardag jämfört med ett stambyte.
  • Relining är ett alternativ som är mer miljövänligt då inget byggavfall behöver hanteras.
  • Arbetarna och de boende riskerar inte att exponeras för farliga ämnen såsom bly eller asbest.

Dessa är de viktigaste fördelarna med ett stambyte:

  • Om badrummen behöver renoveras bör ett stambyte utföras. Det är nämligen då bättre att byta stammarna.
  • När stammarna byts ut friläggs rören och det är enklare att upptäcka mögel och fukt.
  • Ett stambyte har en längre livslängd än en rörinfodring.

Därför behöver du väga in dessa faktorer när du väljer mellan relining eller stambyte.